Online kerkdienst

Luister online naar onze kerkdienst of luister eerder opgenomen diensten terug.
Ga naar Kerkdiensten

Wie zijn wij…
 
De Protestantse Gemeente ’s Gravenpolder – Baarland is een kleine, warme gemeenschap. Als gemeente weten we ons verbonden met elkaar door het geloof.
 
In deze gemeente geloven wij in God, onze liefdevolle Vader. We geloven in Jezus Christus, onze Redder en Heer. En we geloven in de Heilige Geest, die ons vernieuwt en vervult.
 
De missie van onze gemeente:
 
Gemeente zijn van Jezus Christus, waar mensen thuiskomen, God eren en in de kracht van de Heilige Geest dienen in Gods Koninkrijk.
 
In de Maartenskerk in ’s-Gravenpolder wordt iedere zondagmorgen om 10:00 uur een eredienst gehouden. In Baarland 2 zondagen per maand. De overige zondagen vieren we de diensten gezamenlijk in ’s-Gravenpolder. Tijdens de erediensten richten we ons op God en wat Hij ons wil geven door zijn Woord en Sacrament. Maar ook leren we hoe we ons geloof vorm geven in het leven van alledag. Iedereen is daarbij van harte welkom! Regelmatig levert onze cantorij een bijdrage aan de dienst. Ook wordt er weleens een koor uitgenodigd wat de dienst een bijzonder karakter geeft.
 
Ook doordeweeks leven we met elkaar mee. Daarom scheppen we mogelijkheden om elkaar te ontmoeten om de onderlinge band te onderhouden. Daarbij valt te denken aan de koffie-inloop of een gemeentedag. Meer informatie vindt u onder het kopje Activiteiten.
 
Pastoraat is de belangrijkste pijler van de gemeente. Pastoraat gaat om de ontmoeting met de ander. Je loopt een eindje mee en luistert. Door middel van het pastoraat willen we mensen helpen om in een gezonde relatie met God te zijn. We willen eraan bijdragen, dat ze zich gewenst, betrokken en welkom voelen in de gemeente. Het pastoraat bestaat in de vorm van persoonlijke gesprekken, maar ook door thema avonden en gespreksgroepen verdiepen en delen we ons geloof. Onder het kopje Pastoraat leest u er meer over.
 
Onze betrokkenheid op onze omgeving, dichtbij en ver weg, geven we vorm via de diaconie. Het woord diaconie (Grieks voor ‘dienen’) drukt uit dat we als volgelingen van Jezus geroepen zijn om elkaar en de wereld te dienen. We delen van wat de gemeente aan gaven geschonken is, helpen waar geen helper is en getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht gebeurt. Onder het kopje Diaconie leest u hoe we dat concreet invullen.
 
De kerkrentmeesters richten zich veelal op praktische zaken. Maar uiteraard staat ook het praktische in het teken van dienen in Gods Koninkrijk. Verderop leest u hoe onze kerkrentmeesters zich daarvoor inzetten.

Dagelijks woord