Juf, ik kan de koprol

De scholen zijn dicht. Twee leerkrachten praten samen via de laptop met een leerling uit groep 2. Meteen vertelt hij: ‘kijk, ik kan nu alleen de koprol.’ Hij levert voor de camera het bewijs. Dan vraagt de juf hem iets. ‘Juf, ik kan de koprol’. Weer doet hij het enthousiast voor, zich niet bewust dat de juf dat natuurlijk al had gezien.

Niet echt verbonden
Natuurlijk heeft ook de juf de jongen geprezen. Ze houdt van haar leerlingen, is blij over de prestatie en het enthousiasme. Een andere leerkracht schreef me: Onderwijs op afstand went nog niet, hoewel er routine ontstaat. Hier en daar zijn er kleine, onverwachte, mooie dingen. Zoals een gezin dat thuis niet uit de Bijbel leest, maar waar nu toch de Bijbelverhalen in de huiskamer klinken, omdat dat op het schoolrooster van het kind staan. Dat is toch iets heel bijzonders.

Het went nog niet. Zo is de ervaring van leerkrachten, maar ook van de kindernevendienstleiding. We zien prachtige voorbeelden van verhalen,  verteld voor de camera in een lege kerk; zelfs prachtige filmpjes op YouTube, waar de verteller wordt ondersteund door prachtige plaatjes. Toch ben je niet  samen in de kerk.

Samen het geheim ontdekken
Prof. W. ter Horst schrijft als een doel van onderwijs dat het vuur van de liefde –voor zichzelf, voor anderen, het andere en de Ander- moet worden aangestoken in het kinderhart. ‘Wie van iets of iemand houdt, kan geheimen gewaarworden die voor anderen verborgen blijven’ (Onderwijzen is opvoeden, p44).

Ook in de geloofsopvoeding is er telkens op gewezen dat het samen doen belangrijk is voor het resultaat. Dr. Andree (Gelovig word je niet vanzelf, 1983) wees er op dat jongeren de meeste kans hebben te gaan geloven als je hen meeneemt naar de kerk en samen thuis bidt.

Daniëlle van de Koot-Dees stelt dat je ouders puur procesbegeleider in de geloofsopvoeding kunt noemen. Maar als je bijvoorbeeld het doel hebt ‘een kind te leren leven met de Heer in de wereld’ klinkt dat concreter en mogelijk aantrekkelijker (Prille geloofsopvoeding, 2013, p76). Als invulling van geloofsopvoeding wijst zij op: bidden, bijbellezen, vieren van de zondag en naar de kerk gaan, maar ook op het zingen van christelijke liederen en het geloofsgesprek met de kinderen (p346).

Ouders nemen hun kinderen aan de hand naar hun toekomst, maar leren daarvan zelf ook. Ze groeien in geloof, dankzij hun kinderen.

Kindernevendienstmateriaal
Meer dan ooit zijn we ons er van bewust dat kindernevendienst meer is dan het vertellen van ons deskundig geschreven bijbelverhaal en op het thema gerichte verwerkingen daarbij. Het gaat ook om degene die vertelt. Zij of hij heeft zich in het materiaal verdiept en vertelt dan zelf met het oog op die kinderen in die omgeving. Je komt bij elkaar om samen het geheim van Gods liefde voor jou te ontdekken. Die liefde ontvang je en deel je. In de kindernevendienst zijn ook de kinderen belangrijk. Het enthousiasme over een koprol moet een plaats hebben. Net als hun vreugden, zorgen en angsten. Alleen wanneer dat gebeurt, gaat het bijbelverhaal leven. Het wordt een wegwijzer naar het geheim van God.

Quarantaine
Op Pasen preekte een collega over de leerlingen die de deuren van de bovenzaal afsloten uit angst voor de joden. Hij had deze bekende woorden dit jaar gelezen met de quarantaine van velen in verpleeghuizen in gedachte. De komst van de levende Heer tussen de leerlingen, die hun vrede wenst, kreeg een bijzonder lading. Hoe is het mogelijk, dat Christus de angst overstijgt? Die verwonderde vraag helpt om vol te houden en geeft troost. Het Koninkrijk van God is dichtbij, ook in 2020. Dat de luisteraars dat (via internet) hadden ervaren, bleek uit ontmoetingen op straat. Daarin werd dat geloof (op slechts anderhalve meter afstand) persoonlijk gedeeld.

Gesloten kerken maken verkondiging en kindernevendienst gelukkig niet onmogelijk. Gods Geest doorbreekt alle grenzen. Toch went het niet, een koprol voor de laptop.

ds. D. Westerneng

Het volgen van onze kerkdiensten tijdens de Corona crisis kan via het menu 'kerkdiensten'.

Digitale collecte

Omdat we momenteel niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de afbeelding van de collectezakken wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.
 
Alvast bedankt voor uw bijdrage!!

Catechisaties, gespreksgroepen en thema-avonden helpen om ons geloof te verdiepen. We lezen samen de Bijbel met het oog op de vragen van onze tijd. We spreken over de vreugde en de moeite van het geloven in deze wereld. We bemoedigen elkaar en hebben oog voor het leven van onze medegelovige. Geen lid van onze gemeente? Misschien bent u onbekend met geloof en kerk, maar bent u geïnteresseerd. Misschien bent op zoek naar God. U bent van harte welkom. ‘s Zondags staan de deuren van de kerk ook voor u open. Heeft u zorgen of vragen, mag u altijd contact opnemen. En wilt meer weten van het geloof, doe eens mee in onze toerusting. We willen kerk-zijn met liefde voor alle mensen.


Van de Diaconie

Een aantal gemeenteleden zijn momenteel vermoedelijk niet in staat om bijvoorbeeld
boodschappen te doen. Mogelijk beschikken zij over een (te) klein netwerk om
anderen dit voor hen te laten doen.
Jongeren in onze gemeente hebben echter aangegeven dat ze dit in deze moeilijke
tijd voor hen willen doen.

Kijk en bel daarom om u heen zodat u weet bij wie het/hun netwerk tijdens
deze corona-crisis wegvalt:
- b.v. als de ene oudere voor een andere oudere geen boodschappen meer kan
doen.
- als kinderen niet meer op bezoek kunnen/mogen komen.

Wanneer u denkt iemand te weten bel dan naar Peter Scherbeijn: 0113-311564.
Hij coördineert een en ander.
 
Zijn er volwassenen, die ook willen helpen, dan kunnen die eveneens naar
Peter bellen!!!
Zo hopen we elkaar, NB zowel in ‘s-Gravenpolder als Baarland, elkaar te
kunnen ondersteunen.

MET ELKAAR VOOR ELKAAR

Namens de diaconie
Peter Scherbeijn

Lotgenotengroep weduwen/weduwnaars

Kortgeleden kreeg ik een vraag over een lotgenotengroep.
 
Binnen onze gemeente zijn er veel leden die in de aflopen jaren hun partner verloren hebben. Gelukkig zijn er vaak veel mensen die helpen met praktische zaken en anderen die een luisterend oor bieden. Maar er zijn vaak zoveel, soms kleine dingen, die mensen met dezelfde ervaring precies aanvoelen.
 
Dat is ook de reden van dit schrijven.
 
Zijn er onder u mensen die graag met lotgenoten in gesprek willen?
 
Het gaat hier niet om professionele hulp. Gewoon samen, onder het genot van een kopje koffie of thee, praten over de dingen waar je tegen aanloopt, waar je verdrietig of misschien wel blij van wordt. Gewone dingen die lotgenoten feilloos aanvoelen. Door er samen over te praten kan dit veel steun geven.
 
Heeft u belangstelling,  wilt u dan met mij contact opnemen.
 
Betsy Blook- Bouterse
Ambachtsstraat 8A
Tel: 0113-316645

Van harte welkom

Je bent van harte welkom. Ook...

Als je jezelf niet gelovig noemt...
Als je nog nooit geweest bent...
Als je heel lang niet meer geweest bent...
Als je twijfelt...
Als...

De kerk biedt een plek van rust. Een plek waar je tot jezelf kunt komen en er even niks móet, waar ruimte is voor jouw vragen, voor jouw verhaal.

In de kerk laten we ons inspireren door God en Jezus. Ieder op zijn eigen manier. De één vol overtuiging, de ander misschien wat aarzelend. Hoe dan ook: jouw manier past daar ook tussen.

Dagelijks woord

Online kerkdienst

Luister online naar onze kerkdienst of luister eerder opgenomen diensten terug.
Ga naar Kerkdiensten

Koffie inloop

Wij, vrijwilligers van de Protestantse Kerk, nodigen u uit!
De koffie inloop is tot nadere kennisgeving uitgesteld i.v.m. het Corona virus

Iedere 3e woensdag van de maand is tussen 9.30 – 11.30 uur de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee op een informele wijze samen te zijn.
Lees meer...

Kebene Children's Home

Kebene Children’s Home is een kleinschalig project dat straat- en weeskinderen opvangt in Kenia. Het opvangtehuis is opgestart in 2007 en is  gelegen in de buurt van Diani Beach, bij Mombasa aan de Zuidkust van Kenia. Momenteel vangen zij ruim 50 kinderen op. KEBENE voorziet in de basisbehoeften: gezondheidszorg, onderwijs, opvoeding,  recreatie, e.d.  Het doel is aan de kinderen een goede basis te geven en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in een veilige en liefdevolle omgeving zodat zij de kans krijgen voor een onafhankelijk leven in de toekomst.
Lees meer...

Nieuwsbrief familie Hazenoot

 

 

Nieuwsbrief familie Hazenoot december 2017

ClaraThuis, palliatieve zorg op maat

Per 1 januari 2017 heeft ClaraThuis, onderdeel van Stichting Het Clarahofje, de organisatie van de vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg (VPTZ) overgenomen van het SMWO.
ClaraThuis wil graag, in samenwerking met de professionele zorg, tijd, aandacht en ondersteuning bieden aan een ieder in de laatste levensfase en hun naasten.
Hieraan wordt inmiddels een heel aantal jaren vorm gegeven in Hospice Het Clarahofje en zijn verheugd dit nu ook in de thuissituatie te mogen aanbieden op Noord- en Zuid-Beveland.

 

 

Informatie ClaraThuis

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk?

VRIJWILLIGERS M/V VOOR MAALTIJDBEZORGING IN ‘s-GRAVENPOLDER
 
Het Vrijwilligershuis is dringend op zoek naar vrijwilligers, liefst woonachtig in
‘s-Gravenpolder, voor de bezorging van warme maaltijden in ‘s-Gravenpolder.
 
U bezorgt de maaltijden bij ouderen die (nog) zelfstandig wonen. U ziet blijde gezichten als u aan de deur komt. Onze cliënten geven aan hoezeer zij het op prijs stellen dat er mensen zijn die hen de maaltijd willen komen brengen. U werkt samen met collega’s zodat u eenmaal in de 5 tot 6 weken een week wordt ingezet. De maaltijden worden alleen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) bezorgd.
 
Natuurlijk staat er tegenover dit fijne vrijwilligerswerk een onkostenvergoeding. Ook hebben wij diverse verzekeringen voor onze vrijwilligers afgesloten.
Bent u in het bezit van een auto en wilt u ca. 1 uur per dag van uw tijd besteden aan dit afwisselende vrijwilligerswerk, dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen.

 
VrijwilligersHuis ’s-Gravenpolder, Ineke Schouwenaar, tel. 0113-311999


Als kanker je raakt is er voor iedereen, die direct of indirect te maken heeft (gehad) met kanker. Het maakt voor ons geen verschil of degenen, die bij ons aankloppen gelovig zijn of niet.