Update informatie n.a.v. maatregelen coronavirus van 28 maart 2020

 


 

 
Beste gemeenteleden,
 
Aan de hand van de besluiten en richtlijnen van de burgerlijke overheid (regering en gemeenteraad) is het volgende besloten:

Kerkdiensten

• Er zijn geen kerkdiensten in beide kerken t/m 31 mei 2020.
Ds. D. Westerneng zal iedere week een korte viering leiden. Een meditatie, een
kinderverhaal en gebed zullen op het orgel of de piano muzikaal worden ondersteund.
Mededelingen over zieken en overlijdensafkondigingen zullen in deze vieringen worden
gedaan.
• De vieringen worden live uitgezonden via internet op zaterdagavond 19.00 uur.
Vervolgens zal hiervan een mp3 bestand gemaakt worden dat de zondag daarop via de
website te beluisteren valt. (Op de homepagina vindt u een directe link)
• Verder zullen er vieringen worden zijn op:
Goede Vrijdag 10 april (live om 15.00 uur, op de website vanaf 19.00 uur)
Bevrijdingsdag 5 mei (live om 10.00 uur, op de website vanaf 12.00 uur) onder voorbehoud!
Hemelvaartsdag 21 mei (live om 10.00 uur, op de website vanaf 12.00 uur)

Vergaderingen

• De kerkenraadsvergaderingen van 21 april en 27 mei zullen niet doorgaan.
Het moderamen komt zo nodig bij elkaar om nieuwe richtlijnen van de overheid uit te
voeren. Besluitvorming over alle andere kerkelijke zaken wordt uitgesteld tot na 1 juni.
• De koffie-inloop en de jeugdactiviteiten in april en mei zijn geannuleerd.
• De jaarlijkse gemeenteavond wordt na 1 juni gehouden.

Uitvaarten en huwelijken

• Bij uitvaarten en huwelijken mogen tot 1 juni maximaal 30 personen aanwezig zijn. Om een
afstand van 1,5 meter tussen de aanwezigen te garanderen zullen de zitplaatsen door de
dienstdoende ouderling of koster aangewezen worden.

Pastoraat

• De ouderlingen, pastoraal bezoekers en/of bloemendames zullen tot 1 juni 2020 geen
bezoeken brengen. Wel nemen zij telefonisch contact op.
• Ook ds. Westerneng doet zijn pastoraat via telefoon of sociale media. Alleen het
hoogstnoodzakelijke pastoraat (ernstige ziekte en stervensbegeleiding) gebeurt op verzoek
van de betrokkenen persoonlijk (tel. 0113-269911). Uiteraard staat ieders gezondheid hierbij
voorop.
 
Diaconale hulp
• Mocht u als gemeentelid problemen hebben met bijvoorbeeld het doen van boodschappen,
dan kunt u voor diaconale hulp contact opnemen met Peter Scherbeijn, tel. 0113-311564.
Er zijn mensen beschikbaar om een helpende hand toe te steken.

Verdere informatie

Mochten er nieuwe berichten zijn, dan worden deze verspreid via de website en de bij ons bekende
mailadressen.
 
Namens de kerkenraad,
J. de Jager, scriba

Hieronder kunt u opnames terugluisteren die gemaakt zijn de tijdens corona-crisis

Viering zaterdag 4 april 2020 om 19.00u.

Viering zaterdag 28 maart 2020 om 19.00u.

Viering zaterdag 21 maart 2020 om 19.00u.

Het volgen van onze kerkdiensten tijdens de Corona crisis kan via het menu 'kerkdiensten'.

Digitale collecte

Omdat we momenteel niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de afbeelding van de collectezakken wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.
 
Alvast bedankt voor uw bijdrage!!

Catechisaties, gespreksgroepen en thema-avonden helpen om ons geloof te verdiepen. We lezen samen de Bijbel met het oog op de vragen van onze tijd. We spreken over de vreugde en de moeite van het geloven in deze wereld. We bemoedigen elkaar en hebben oog voor het leven van onze medegelovige. Geen lid van onze gemeente? Misschien bent u onbekend met geloof en kerk, maar bent u geïnteresseerd. Misschien bent op zoek naar God. U bent van harte welkom. ‘s Zondags staan de deuren van de kerk ook voor u open. Heeft u zorgen of vragen, mag u altijd contact opnemen. En wilt meer weten van het geloof, doe eens mee in onze toerusting. We willen kerk-zijn met liefde voor alle mensen.


Van de Diaconie

Een aantal gemeenteleden zijn momenteel vermoedelijk niet in staat om bijvoorbeeld
boodschappen te doen. Mogelijk beschikken zij over een (te) klein netwerk om
anderen dit voor hen te laten doen.
Jongeren in onze gemeente hebben echter aangegeven dat ze dit in deze moeilijke
tijd voor hen willen doen.

Kijk en bel daarom om u heen zodat u weet bij wie het/hun netwerk tijdens
deze corona-crisis wegvalt:
- b.v. als de ene oudere voor een andere oudere geen boodschappen meer kan
doen.
- als kinderen niet meer op bezoek kunnen/mogen komen.

Wanneer u denkt iemand te weten bel dan naar Peter Scherbeijn: 0113-311564.
Hij coördineert een en ander.
 
Zijn er volwassenen, die ook willen helpen, dan kunnen die eveneens naar
Peter bellen!!!
Zo hopen we elkaar, NB zowel in ‘s-Gravenpolder als Baarland, elkaar te
kunnen ondersteunen.

MET ELKAAR VOOR ELKAAR

Namens de diaconie
Peter Scherbeijn

Lotgenotengroep weduwen/weduwnaars

Kortgeleden kreeg ik een vraag over een lotgenotengroep.
 
Binnen onze gemeente zijn er veel leden die in de aflopen jaren hun partner verloren hebben. Gelukkig zijn er vaak veel mensen die helpen met praktische zaken en anderen die een luisterend oor bieden. Maar er zijn vaak zoveel, soms kleine dingen, die mensen met dezelfde ervaring precies aanvoelen.
 
Dat is ook de reden van dit schrijven.
 
Zijn er onder u mensen die graag met lotgenoten in gesprek willen?
 
Het gaat hier niet om professionele hulp. Gewoon samen, onder het genot van een kopje koffie of thee, praten over de dingen waar je tegen aanloopt, waar je verdrietig of misschien wel blij van wordt. Gewone dingen die lotgenoten feilloos aanvoelen. Door er samen over te praten kan dit veel steun geven.
 
Heeft u belangstelling,  wilt u dan met mij contact opnemen.
 
Betsy Blook- Bouterse
Ambachtsstraat 8A
Tel: 0113-316645

Van harte welkom

Je bent van harte welkom. Ook...

Als je jezelf niet gelovig noemt...
Als je nog nooit geweest bent...
Als je heel lang niet meer geweest bent...
Als je twijfelt...
Als...

De kerk biedt een plek van rust. Een plek waar je tot jezelf kunt komen en er even niks móet, waar ruimte is voor jouw vragen, voor jouw verhaal.

In de kerk laten we ons inspireren door God en Jezus. Ieder op zijn eigen manier. De één vol overtuiging, de ander misschien wat aarzelend. Hoe dan ook: jouw manier past daar ook tussen.

Dagelijks woord

Online kerkdienst

Luister online naar onze kerkdienst of luister eerder opgenomen diensten terug.
Ga naar Kerkdiensten

Koffie inloop

Wij, vrijwilligers van de Protestantse Kerk, nodigen u uit!
De koffie inloop is tot nadere kennisgeving uitgesteld i.v.m. het Corona virus

Iedere 3e woensdag van de maand is tussen 9.30 – 11.30 uur de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee op een informele wijze samen te zijn.
Lees meer...

Kebene Children's Home

Kebene Children’s Home is een kleinschalig project dat straat- en weeskinderen opvangt in Kenia. Het opvangtehuis is opgestart in 2007 en is  gelegen in de buurt van Diani Beach, bij Mombasa aan de Zuidkust van Kenia. Momenteel vangen zij ruim 50 kinderen op. KEBENE voorziet in de basisbehoeften: gezondheidszorg, onderwijs, opvoeding,  recreatie, e.d.  Het doel is aan de kinderen een goede basis te geven en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in een veilige en liefdevolle omgeving zodat zij de kans krijgen voor een onafhankelijk leven in de toekomst.
Lees meer...

Nieuwsbrief familie Hazenoot

 

 

Nieuwsbrief familie Hazenoot december 2017

ClaraThuis, palliatieve zorg op maat

Per 1 januari 2017 heeft ClaraThuis, onderdeel van Stichting Het Clarahofje, de organisatie van de vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg (VPTZ) overgenomen van het SMWO.
ClaraThuis wil graag, in samenwerking met de professionele zorg, tijd, aandacht en ondersteuning bieden aan een ieder in de laatste levensfase en hun naasten.
Hieraan wordt inmiddels een heel aantal jaren vorm gegeven in Hospice Het Clarahofje en zijn verheugd dit nu ook in de thuissituatie te mogen aanbieden op Noord- en Zuid-Beveland.

 

 

Informatie ClaraThuis

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk?

VRIJWILLIGERS M/V VOOR MAALTIJDBEZORGING IN ‘s-GRAVENPOLDER
 
Het Vrijwilligershuis is dringend op zoek naar vrijwilligers, liefst woonachtig in
‘s-Gravenpolder, voor de bezorging van warme maaltijden in ‘s-Gravenpolder.
 
U bezorgt de maaltijden bij ouderen die (nog) zelfstandig wonen. U ziet blijde gezichten als u aan de deur komt. Onze cliënten geven aan hoezeer zij het op prijs stellen dat er mensen zijn die hen de maaltijd willen komen brengen. U werkt samen met collega’s zodat u eenmaal in de 5 tot 6 weken een week wordt ingezet. De maaltijden worden alleen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) bezorgd.
 
Natuurlijk staat er tegenover dit fijne vrijwilligerswerk een onkostenvergoeding. Ook hebben wij diverse verzekeringen voor onze vrijwilligers afgesloten.
Bent u in het bezit van een auto en wilt u ca. 1 uur per dag van uw tijd besteden aan dit afwisselende vrijwilligerswerk, dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen.

 
VrijwilligersHuis ’s-Gravenpolder, Ineke Schouwenaar, tel. 0113-311999


Als kanker je raakt is er voor iedereen, die direct of indirect te maken heeft (gehad) met kanker. Het maakt voor ons geen verschil of degenen, die bij ons aankloppen gelovig zijn of niet.