Pastoraat

Het pastoraat is het hart van de gemeente en dus van wezenlijk belang voor het kerk-zijn.

Het woord ‘pastoraat’ is afgeleid van het woord ‘pastor’. Dat betekent ‘herder’. De Heer Jezus is zelf de herder van zijn kudde. Hij heeft onderherders aangesteld om hier op aarde leiding aan die kudde te geven. De herderlijke taak wordt vervuld door de predikant en pastoraal ouderlingen. Ook wel zielzorgers genoemd. Pastoraat is God ter sprake brengen en op die manier de verbinding zoeken tussen geloof en het leven van alle dag. Zielzorg bieden aan de leden en anderen die deze zorg behoeven met als doel elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde.

Er zijn veel vormen van pastoraat. Het pastoraat in gemeenteleven kan geconcretiseerd worden in gesprekken op afspraak (huisbezoek), kerkdienst (de preek, voorbeden, lied) en in het onderling contact, bijvoorbeeld tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst.

Behoefte aan een pastoraal gesprek ?

Dan kunt u contact opnemen met de pastoraal werker of pastoraal ouderling.