Nieuws

Publicatie 21-01-2023

Actie Kerkbalans 2023. "Geef vandaag voor de kerk van morgen"

Publicatie 17-10-2022

Creagroep

De creagroep hoopt op zaterdag 29 oktober a.s. hun jaarlijkse verkoopmorgen te houden en dit is
tevens ook de laatste verkoopmorgen. De creagroep gaat niet meer verder wegens te weinig
deelname.
 
Op deze morgen is er veel te koop o.a. veel met de handgemaakte spullen, leuk om cadeau te doen
of voor jezelf.
Ook zijn er bloemstukjes, eigen gebakken taart, kaarten, boeken enz. te koop.
Ook kunt u koffie komen drinken met een heerlijke wafel.
 
U bent welkom vanaf 9.30 tot 13.00 uur in de Ontmoeting, ‘s Gravenstraat 1, ’s
Gravenpolder.

Publicatie 5-10-2022

Gemeenteavond op maandagavond 10 oktober om 19:30u in de Ontmoeting

Beste gemeenteleden,
 
En hoe nu verder als gemeente? Daar heeft u zelf vast ook al eens over nagedacht. De kerkenraad heeft zich vlak voor de zomervakantie eerst laten voorlichten door ds. Van der Maas, onze classispredikant. Er zijn nl. verschillende mogelijkheden. “Gaan we met een consulent werken of met een interim-predikant? Zoeken we aansluiting met een andere gemeente of juist niet?” Aan alle opties zitten voor- en nadelen. Er moeten op termijn belangrijke keuzes gemaakt worden. En daar hebben we de gehele gemeente voor nodig. We willen graag met u in gesprek hoe u daarover denkt. Daarom hebben we besloten om op korte termijn een gemeenteavond te beleggen.
 
We hebben ds. Van der Maas gevraagd om deze te leiden. Hij zal eerst een toelichting geven op de verschillende mogelijkheden, waarna er alle ruimte is om vragen te stellen en suggesties aan te geven. Deze avond verzorgt hij samen met Janet Bac, adviseur dienstverlening van de Protestantse Kerk.
 
Tevens zullen we dan ook uitleg geven over hoe we het verloop van het verdere proces zien.
 
Deze gemeenteavond zal plaats vinden op maandagavond 10 oktober om 19:30u in de Ontmoeting.
 
We hopen velen van u daar te ontmoeten.
 
Met vriendelijke groet,
De kerkenraad

Publicatie 1-10-2022

Zondag 23 oktober is dhr. P. van der Hoff onze voorganger

Beste gemeenteleden,
 
Zondag 23 oktober hoopt dhr. P. van der Hoff voor te gaan.
 
Tot het eind van het jaar is het ons gelukt om de diensten ingevuld te krijgen met predikant en organist.
 
Met vriendelijke groet,
De kerkenraad

Publicatie 3-9-2022

Zondag 11 september alleen kerkdienst in Baarland, Viering Heilig Avondmaal

Beste gemeenteleden,
 
Zondag 11 september is er alleen een kerkdienst in Baarland, dus NIET in 's-Gravenpolder. In deze dienst zal het Heilig Avondmaal gevierd worden.
 
Mogen we u ook begroeten in Baarland?
 
Met vriendelijke groet,
De kerkenraad

Publicatie 2-8-2022

Zondag 7 augustus tóch een kerkdienst in Baarland

Beste gemeenteleden,
 
Anderhalve week geleden hebben wij u laten weten dat er zondag 7 augustus geen dienst zou zijn. De reden hiervan was dat er door het vertrek van ds. Westerneng veel gaten in het preekrooster zijn ontstaan. Veel van deze gaten zijn ondertussen weer gevuld. Mede ook dankzij de inzet/bemiddeling van ds. Westerneng zelf en vele anderen met hem. Voor komende zondag was het niet gelukt en het zag er ook niet naar uit dat we nog iemand zouden gaan vinden. Daarover wilden we u uiteraard tijdig informeren.
 
Afgelopen zaterdag bleek er onverwachts toch nog een voorganger beschikbaar. Hier was niet meer op gerekend. Hierbij willen we u dan ook laten weten dat zondag 7 augustus om 10:00u dhr. P. Riemens een dienst kan leiden in Baarland. Dit is dus een gezamenlijke dienst.
 
We zijn blij dat we u toch nog een alternatief kunnen aanbieden en één van beide kerken open zal zijn. U bent dan ook van harte uitgenodigd.
 
Met vriendelijke groet,
De kerkenraad

Publicatie 1-4-2022

Kerkdiensten m.b.t. corona maatregelen

Vanaf heden zijn de corona maatregelen opgeheven. Wel houden we in de zijbeuk nog de 1,5m afstand aan, zodat er voor iedereen die dat wil voldoende gelegenheid is om afstand te houden.
 
Tevens wordt er weer tijdens de dienst gecollecteerd ipv tijdens het uitgaan. De 1e zak is voor de Kerk en 2e zak voor Diaconie + uitgangscollecte.
 
Na de dienst verlaten we de kerk via 1 kant, de zijde van de wc. De dominee en de ouderling van dienst staan weer bij de uitgang om elkaar te groeten. Hierbij worden geen handen geschud.

Publicatie 17-1-2022

Kerkdiensten tot en met 30 januari 2022

De kerkenraad heeft nagedacht over de gevolgen van de persconferentie van het kabinet voor onze gemeente.
Het aantal besmettingen zal de komende weken sterk stijgen en zit nu al op het hoogste niveau sinds het begin van de coronacrisis.
 
Iedere versoepeling geeft risico’s. Langere tijd samenkomen in een groep op dezelfde plaats is niet verantwoord. Cultuur en horeca blijven daarom gesloten. Over tien dagen volgt een nieuwe beslissing.
Kerkdiensten zouden in onze ogen mogelijk zijn, wanneer kerkgangers zich weer aanmelden, het mondkapje de gehele dienst ophouden, er niet gezongen wordt en er geen gesprekken plaatsvinden rond de kerk.
We kunnen er ook voor kiezen nog twee weken de huidige situatie met online-diensten voort te zetten.
 
De kerkenraad heeft een aantal gemeenteleden geraadpleegd, voordat ze een besluit nam. Het overgrote deel van hen kiest ervoor de kerkgebouwen nog gesloten te houden tot het volgende besluit van het kabinet.
Daarom zullen zaterdag 22 en 29 januari om 19.00 uur ’s avonds diensten worden uitgezonden met ds. Westerneng als voorganger. Via kerkdienst gemist en de website kunt u deze beluisteren. Heeft u geen internet dan bestaat de mogelijkheid bij de opname aanwezig te zijn. Informatie daarover bij de predikant.
 
Zaterdag 22 januari 19.00 uur:
Online-dienst vanuit ’s-Gravenpolder: ds. D. Westerneng
 
Zaterdag 29 januari 19.00 uur:
Online-dienst vanuit ’s-Gravenpolder: ds. D. Westerneng
 
U kunt alle diensten ook later beluisteren via Kerkdienstgemist en de website van onze gemeente.

Publicatie 18-12-2021

Kerkdiensten tot en met 16 januari 2022

Tot en met zondag 16 januari worden de kerkdiensten omgezet naar online-vieringen vanuit de Maartenskerk in ’s-Gravenpolder.
Er zal deze week vervroegd een nieuw kerkblad verschijnen met het overzicht van alle kerkdiensten vanaf de kerstnachtdienst. U kunt dit nu al op de website van onze gemeente lezen.
De kerstnachtdienst wordt opgenomen en live uitgezonden donderdagavond 23 december om 19.30 uur. Dus al een dag voor kerstavond.
De kinderkerstdienst wordt uitgezonden op vrijdag 24 december om 15.30 uur.
De dienst van Eerste Kerstdag wordt ook op vrijdag 24 december opgenomen en rechtstreeks uitgezonden om 19.30 uur.
De dienst van Tweede Kerstdag wordt om 10.00 uur rechtstreeks uitgezonden.
 
Donderdag 23 december 19.30 uur:
Online-kerstnachtdienst vanuit ’s-Gravenpolder: ds. D. Westerneng
(Vanaf uiterlijk 24 december op de website van onze gemeente)
 
Vrijdag 24 december 15.30 uur:
Online-kinderkerstdienst vanuit ’s-Gravenpolder: kindernevendienstcommissie
(Rechtstreeks en daarna op de website van onze gemeente)
 
Vrijdag 24 december 19.30 uur:
Online-kerstdienst vanuit ’s-Gravenpolder: ds. D. Westerneng
(Vanaf 25 december op de website van onze gemeente)
 
Zondag 26 december 10.00 uur
Online-kerstdienst vanuit ’s-Gravenpolder: ds. D. Westerneng
 
Donderdag 30 december 19.30 uur:
Online-oudjaarsdienst vanuit ’s-Gravenpolder: ds. D. Westerneng
(vanaf uiterlijk 31 december op de website van onze gemeente)
 
Zondag 2 januari 10.00 uur:
Online-dienst vanuit ’s-Gravenpolder: ds. D. Westerneng
 
Zaterdag 8 januari 19.30 uur:
Online-dienst vanuit ’s-Gravenpolder: ds. D. Westerneng
(Vanaf zondag 9 januari op de website van onze gemeente)
 
Zondag 16 januari 10.00 uur:
Online-dienst vanuit ’s-Gravenpolder: ds. D. Westerneng
 
U kunt alle diensten ook later beluisteren via Kerkdienstgemist en de website van onze gemeente.

Publicatie 17-12-2021

Kerkdiensten tot en met 2 januari 2022

Beste gemeenteleden,
 
Gisteravond is er overleg geweest van de kerkenraad. Daarin is nagedacht hoe we omgaan met de nieuwste adviezen van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland.
Het aantal nieuwe besmettingen daalt weliswaar iets, maar er zijn grote, toenemende zorgen bij deskundigen over de omicron-variant. De regering heeft de maatregelen verlengd, de basisscholen eerder gesloten en aangekondigd dat er volgende week nieuwe maatregelen bij kunnen komen. Tegelijk leeft bij velen de wens om niet voor het beeldscherm thuis Kerst te vieren, zoals in 2020. Juist het feest van Jezus' geboorte vraagt om samenzijn, zingen en bidden.
 
Gezien de zorgvuldigheid waarmee de werkgroep de diensten organiseert (anderhalve meter afstand, kachel uit tijdens de dienst, gebruik mondkapjes en beperkt zingen) is een viering verantwoord mogelijk.
 
De kerkenraad legt zichzelf vrijwillig dezelfde beperkingen op als andere maatschappelijke organisaties. Daarom zullen de kerkdiensten die na 17.00 uur gehouden zouden worden, omgezet worden naar online-vieringen vanuit de Maartenskerk in 's-Gravenpolder. Het gaat om de kerstnachtdienst en de oudjaarsdienst. Het kinderkerstfeest, dat al uitsluitend op uitnodiging toegankelijk was, zal 24 december 's middags worden gehouden. De morgendiensten zijn dus met kerkgangers in de kerk in 's-Gravenpolder. Voor de kerstmorgendienst van 25 december is vooraf opgeven verplicht! Dat kan bij Monique de Broekert (06-33970841) donderdag tussen 18.30 en 19.30 uur of via de website. Het maximaal aantal bezoekers is 60-65 personen. Let u vooral op de data van de online-uitzendingen!
 
Uiteraard volgt na eventuele nieuwe regeringsmaatregelen ook een nieuwe afweging van de kerkenraad.
Een overzicht van de diensten t/m 2 januari 2022
Donderdag 23 december 19.30 uur: ds. D. Westerneng, online-kerstnachtdienst
Zaterdag 25 december 10.00 uur : ds. D. Westerneng, kerstmorgendienst met kerkgangers (opgave vooraf verplicht)
Zondag 26 december 10.00 uur : ds. D. Westerneng, dienst met kerkgangers
Donderdag 30 december 19.30 uur: ds. D. Westerneng, online-oudjaarsdienst
Zondag 2 januari 2022 10.00 uur : ds. D. Westerneng, kerkdienst met kerkgangers

U kunt alle diensten ook later beluisteren via Kerkdienstgemist en de website van onze gemeente.
 
Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
W.F. Willeboer (scriba), R.A. van Oosten (voorzitter), A. Bal (voorzitter kerkrentmeesters) en ds. D. Westerneng (predikant)

Publicatie 24-9-2021

Nieuwe richtlijnen corona

Vanaf zondag 26 september hoeft u zich niet meer aan te melden voor de kerkdiensten.
 
Het ontvangstcomité zal in de kerk aanwezig zijn voor het begeleiden naar de zitplaatsen. We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en gaan er vanuit dat iedereen elkaar daarvoor dan ook de nodige ruimte geeft. Vanuit dat oogpunt is ook een gedeelte gereserveerd waar de 1,5m tussenruimte gehandhaafd wordt.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Monique de Broekert.
Telefoonnummer 06 3397 0841 (na 17:30)
 
De richtlijnen, zoals vastgelegd door het RIVM, zijn nog steeds van toepassing

Publicatie 3-9-2021

Ark van Noach - Vlissingen

Publicatie 24-4-2021

Kerkdienst met bezoekers

De overheid heeft versoepelingen aangekondigd m.b.t. de corona-maatregelen en ook de landelijke PKN geeft groen licht voor kerkdiensten met bezoekers. Vanaf zondag 2 mei is de kerkdienst daarom weer toegankelijk voor 30 personen.
 
De organisatie daarvan is hetzelfde als u gewend was. De donderdag voorafgaand kunt u zich vanaf 17:30 opgeven via de webshop. Telefonisch aanmelden of via WhatsApp kan alleen op donderdag tussen 17:30 en 18:30 bij Monique de Broekert (06 3397 0841). 's Zondags dient u weer de corona checklist in te leveren bij aankomst. Er zal (nog) niet gezongen worden.
 
Op zondag 16 en zondag 30 mei is er ook in Baarland een kerkdienst. Voor de dienst in Baarland kunt u zich opgeven bij Ad van Sprang (0113 639 274). De overige diensten in mei zijn gezamenlijke diensten in 's-Gravenpolder. Meer informatie daarover vindt u in het kerkblad.
 
Het aantal besmettingen is nog steeds erg hoog. Mocht er reden zijn om toch weer terug te gaan naar online diensten, dan wordt u daar uiteraard van op de hoogte gesteld.

Publicatie 1-4-2021

Alleen diensten via internet tot en met 30 april

In tegenstelling tot de eerde berichtgeving van 22 maart zullen uitsluitend digitale kerkdiensten gehouden worden tot en met 30 april.

Publicatie 22-3-2021

Alleen diensten via internet tot en met Pasen

Geachte gemeenteleden,
 
De laatste dagen is het aantal besmettingen sterk gestegen. In vergelijking met dezelfde dagen van de vorige week bijna tweeduizend besmettingen per dag meer. In onze nabije omgeving zijn een aantal grotere uitbraken van het coronavirus. Omdat alleen de mensen boven de 90 jaar en het zorgpersoneel twee keer zijn gevaccineerd, zijn alle anderen nog onvoldoende beschermd. Dat geldt ook voor de mensen onder de 60 jaar met een extra kwetsbare gezondheid. Daarom heeft het moderamen besloten dat de meest verantwoorde keuze is het besluit om 21 en 28 maart weer dertig bezoekers in onze kerkdiensten toe te laten, terug te draaien. Hoe pijnlijk dat voor iedereen ook is.
 
We zullen daarom in 's-Gravenpolder tot en met Pasen uitsluitend diensten zonder kerkgangers houden. In de kerk van Baarland zijn in die periode geen diensten. Op zaterdagavond 20 en 27 maart, Goede Vrijdag 2 april en zaterdagavond 3 april, steeds om 19.00 uur worden de diensten opgenomen. Ds. D. Westerneng zal daarin voorgaan. U kunt de opnames natuurlijk ook bekijken op het moment dat het u uitkomt via Kerkdienst gemist en de website van onze gemeente.
 
Alleen begrafenissen (met maximaal 50 mensen) zijn tot Pasen wel mogelijk.
 
Over de diensten vanaf 11 april zal de kerkenraad volgende week na de persconferentie van het kabinet en het advies van de Protestantse Kerk een besluit nemen.
 
Iedereen die vanwege de maatregelen behoefte heeft aan persoonlijk pastoraal contact, willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Belt u ook gerust zelf de predikant, wanneer u graag even wilt praten (0113-269911).
 
Een hartelijke groet van het moderamen,
 
B. Kooiker (voorzitter), J. de Jager (scriba) en ds. D. Westerneng (predikant)

Publicatie 13-2-2021

Uitzendingen erediensten met beeld

Geachte gemeenteleden,
 
Afgelopen week is de camera installatie aangesloten in de kerk. Hiermee kunnen we de diensten niet alleen met geluid maar nu ook met beeld uitzenden.
We zijn blij u zo de mogelijkheid te bieden om meer betrokken te zijn bij de kerkdiensten, nu we door de Corona nog niet naar de kerk kunnen voor de eredienst.
 
In de toekomst hopen we ook verder uit te breiden om teksten mee te zenden zoals de liturgie, schriftlezingen en liederen.
 
De uitzendingen zijn zoals gewoonlijk te zien via Kerkdienstgemist en onze website. Ook kunt u hier de opgenomen uitzendingen terugzien.
 
Links voor de uitzendingen:
www.kerkdienstgemist.nl
www.pkn-gravenpolder.nl/kerkdiensten/
 
Op deze manier kunnen we de betrokkenheid in onze gemeente hopelijk vergroten. Dit natuurlijk allemaal ter eer van onze Heer.
We wensen dat u met veel genoegen kunt kijken en luisteren naar de diensten.
 
De kerkrentmeesters

Publicatie 3-2-2021

Alleen diensten via internet tot en met 28 februari 2021

Geachte gemeenteleden,
 
Het kabinet heeft op 2 februari alle maatregelen met drie weken verlengd. Alleen de basisscholen gaan weer open. Dit vanwege het snel stijgend aantal gevallen van de Britse Corona-variant.
 
We zullen daarom in ‘s-Gravenpolder de hele maand februari uitsluitend diensten zonder kerkgangers houden. De kerk in Baarland is in die periode gesloten.
Alleen begrafenissen (met circa 30 mensen) zijn in februari wel mogelijk.
 
Alle diensten tot en met 28 februari worden geleid door ds. Westerneng, zodat we geen beroep hoeven te doen op gastpredikanten.
Omdat we niet steeds op verschillende tijdstippen de dienst willen opnemen en uitzenden, hebben we gekozen voor zaterdagavond 19.00 uur. U kunt de diensten natuurlijk ook beluisteren op het moment dat het u uitkomt via Kerkdienst gemist en de website van onze gemeente.
 
Tevens kunnen we u melden dat we onze kerkdiensten binnenkort met beeld gaan uitzenden. Als alles volgens planning verloopt, wordt volgende week in 's-Gravenpolder een camera in de kerk geplaatst. Wellicht kunnen we dan al vanaf zaterdag 13 februari de diensten met geluid én beeld uitzenden.
 
We hopen u woensdag 24 februari te kunnen melden dat de kerkdiensten in maart weer met bezoekers kunnen worden gehouden.
 
Iedereen die het vanwege de maatregelen op wat voor manier moeilijk heeft, proberen we zo goed mogelijk te helpen. Belt u ook gerust zelf de predikant, wanneer u graag even wilt praten (0113-269911).
We doen nogmaals een beroep op u, juist nu de maatregelen langer duren, om voor elkaar te zorgen en te doen wat u voor een ander kunt doen.
 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
J. de Jager (scriba) en ds. D. Westerneng (predikant)

Publicatie 13-1-2021

Alleen diensten via internet tot en met 7 februari 2021

Geachte gemeenteleden,
 
Kerkenraadsbesluit
Het kabinet heeft  op 12 januari de Lock Down met drie weken verlengd.
Daarom heeft ook onze kerkelijke gemeente besloten tot en met 7 februari uitsluitend diensten zonder kerkgangers te houden. Het liefst hadden we zo snel mogelijk weer samengekomen, maar dat is niet verantwoord.
Alleen begrafenissen (met circa 30 mensen) zijn in deze periode wel mogelijk.
 
Alle diensten tot en met 7 februari worden geleid door ds. Westerneng, zodat we geen beroep hoeven te doen op gastpredikanten.
Omdat we niet steeds op verschillende tijdstippen de dienst willen opnemen en uitzenden, hebben we gekozen voor zaterdagavond 19.00 uur. U kunt de diensten natuurlijk ook beluisteren op het moment dat het u uitkomt via Kerkdienst gemist en de website van onze gemeente.
 
Ds. Westerneng brengt tot 7 februari geen bezoeken in tehuizen.Pastorale bezoeken thuis worden in alle gevallen van tevoren telefonisch afgesproken.
 
Op dinsdag 2 februari wordt dit bericht aangevuld voor de periode vanaf zondag 14 februari.
 
Overzicht kerkdiensten
Zaterdag 16 januari 19.00 uur
Zaterdag 23 januari 19.00 uur
Zaterdag 30 januari 19.00 uur
Zaterdag 6 februari 19.00 uur
 
Tenslotte
Ook in ’s-Gravenpolder, Baarland en omgeving neemt het aantal besmettingen toe. Meerdere tehuizen zijn op dit moment in quarantaine en daardoor niet toegankelijk voor bezoekers. Ook diverse eigen gemeenteleden hebben het coronavirus opgelopen. We leven met hen mee en wensen hun een voorspoedig herstel.
Ook iedereen die het vanwege de maatregelen op wat voor manier moeilijk heeft, proberen we zo goed mogelijk te helpen. Belt u ook gerust zelf de predikant, wanneer u graag even wilt praten (0113-269911).
 
De kerkenraad doet een dringend beroep op u de adviezen van de regering trouw te volgen.Laat u bij klachten testen en ontmoet geen anderen, wanneer u corona blijkt te hebben.
Neem een quarantaine serieus! Houd mensen in uw omgeving wat extra in het oog.
Zo zorgt u liefdevol en zo goed mogelijk voor uzelf en voor elkaar.
 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
J. de Jager (scriba) en ds. D. Westerneng (predikant)

Publicatie 17-12-2020

Alleen diensten via internet tot en met 17 januari 2021

Info gemeenteleden inz lockdown 15122020

Publicatie 16-12-2020

Corona maatregelen vanaf 15 december t/m 17 januari 2021

Dinsdag 15 december heeft de kerkenraad besloten om naar aanleiding van de oplopende besmettingen en het dringende landelijk advies met betrekking tot de coronamaatregelen t/m 17 januari over te gaan op online-kerkdiensten.

Later volgt een toelichting op het genomen besluit.

Publicatie 14-12-2020

Toelichting op begroting 2021

De voorlopige begroting voor het jaar 2021 wordt gekenmerkt door een grote mate van onzekerheid. Kunnen we ons normale kerkelijk leven weer oppakken of gaan we nog een jaar tegemoet met diverse overheidsmaatregelen en beperkingen?

Het ingeschatte resultaat voor 2021 laat een negatief bedrag zien van ca. € 50.000,-. Ondanks het feit dat zo mogelijk de kosten zwaar onder de loep genomen hebben en gekeken, wat eventueel minder zou kunnen, zijn we toch gebonden aan vaste kosten aspecten van personeelskosten, onderhoudskosten, centrale bijdragen en verplichtingen van overheid en/of energieleveranciers.

Aan de opbrengsten zijde moeten we helaas constateren, dat er ondanks een kleine meeropbrengst van pachtopbrengsten, over de hele linie minder opbrengsten levend geld zijn te verwachten. Overlijdens, verhuizingen en het vertrekken van leden van onze kerk, zijn hiervan grotendeels de grootste oorzaak. De vrijwillige bijdragen lopen terug (deze trend was al eerder ingezet), collectes zijn bij beperkt kerkbezoek aanzienlijk minder, aan biddag- en dankdagcollectes wordt jaarlijks minder overgemaakt. 

Het patroon van steeds oplopende negatieve resultaten van de afgelopen jaren, noopt ons om zo mogelijk naar ingrijpende maatregelen uit te kijken. We kijken dan uiteraard eerst naar de grootste kostenposten binnen de kerk.

Het pastoraat springt daar uitdrukkelijk boven uit; logisch met een fulltime voorganger. Eerder hebben we geprobeerd om uit te kijken naar deeltijdwerk, maar daar is vanwege gebrek aan pastorale ouderlingen/medewerkers mee gestopt. Gelukkig kunnen we als kerk altijd een groot beroep doen op vrijwilligers om hand en spandiensten te verrichten in de gemeente en daar zijn we ontzettend blij mee zijn. Veelal betreffen dat ook vaak activiteiten anders dan bestuurder van onze kerk of diaconie met een min-of-meer lost/vast verband. Een parttime dienstverband van onze voorganger legt een groot gedeelte van het bezoekwerk op een heel laag pitje..........

De bemensing van de Ontmoeting loopt gevaar. Niemand (al dan niet in combinatie) heeft zich gemeld voor de bemensing van de ontmoetingsruimte en moeten we aanvragen voor huur of gebruik stopzetten. Indien dit zo blijft, zullen we het gebouw afstoten, omdat kosten wel gemaakt worden (onderhoud, energie, afschrijving e.d.) maar opbrengsten achterwege blijven....

De Maartenskerk is het afgelopen jaar gerenoveerd en staat er weer goed bij voor de komende jaren (?). Binnenkort zal er een gesprek plaatsvinden met de Stichting Oude Zeeuwse Kerken om te kijken of er een constructie te vinden is om de kerk "over te dragen" zodat we de kosten van onderhoud en beheer uit handen geven. Een heel ingrijpende actie!

Het aantal bezoekers in de kerk van Baarland loopt vanwege de vergrijzing terug. Voor het komende jaar worden maandelijks nog 2 diensten gehouden, terwijl er halverwege het jaar gekeken wordt of verdere openstelling nog wel wenselijk dan wel mogelijk blijft, ook gezien vanuit het kostenaspect.

We staan voor moeilijke keuzes, waarbij ook de huidige corona tijd geen positieve invloed op heeft, maar door jaarlijks grote verliezen te moeten lijden, zal het ook een keer spaak lopen. Nu hebben we gelukkig nog een redelijke buffer voor de komende jaren, maar dan moeten de kosten beheersbaar worden en de opbrengsten verbeteren, anders wordt het een sober perspectief voor de toekomst.

Publicatie 22-8-2020

Erediensten vanaf 30 augustus

In opdracht van de kerkenraad heeft een werkgroep zich erover gebogen hoe we op een verantwoorde manier kerkdiensten kunnen houden. Het is gelukt om eerder dan 1 oktober weer een zondagse dienst te houden, namelijk vanaf 30 augustus. De eerste maand zijn dat diensten voor heel de gemeente in 's-Gravenpolder. Over de periode daarna besluit de kerkenraad in september.

Uitgangspunt zijn de regels van de overheid

 • - We gaan er in ons plan vanuit dat iedereen zich hieraan houdt. Bij klachten blijft u thuis en laat u zich testen. Tot niet-huisgenoten houdt u een afstand van 1,5 meter. Er worden geen handen geschud. Hoesten/niezen doen we in de elleboog en iedereen wast zijn handen vaak.
 • - In de kerk zorgen we ervoor dat iedereen op 1,5 meter van elkaar blijft tijdens de dienst, maar ook bij het binnenkomen en verlaten van de kerk.
 • - De adviezen wat betreft het ventileren van de kerk, ons aangereikt door deskundigen van de landelijke kerk, worden streng gevolgd.

Inrichting van de kerk

 • - Er zal tussen de kerkgangers steeds één rij stoelen leeg blijven. Deze rijen worden met lint afgesloten. In de rijen die wel gebruikt worden, blijven tussen niet-huisgenoten 3 stoelen leeg. Huisgenoten zitten naast elkaar. Per dienst kunnen we zo minimaal 60 personen een veilige plaats geven. Wanneer er echtparen of gezinnen komen, kan dat iets meer zijn. Uit een peiling weten we dat er waarschijnlijk niet meer dan 60 belangstellenden per dienst zijn.

Opgeven voor de kerkdienst

 • - U kunt zich per zondag opgeven voor de kerkdienst. Dat kan via deze link naar de webshop. Op de donderdag voorafgaand aan de kerkdienst is vanaf 17:30 uur de eerstkomende zondag zichtbaar in de webshop. Het aanmelden wijst zich verder vanzelf. Telefonisch of via Whatsapp aanmelden kan alleen op donderdagavond tussen 17:30 - 18:30 bij Monique de Broekert. Telefoonnummer 06 3397 0841.
 • - Degene die zich het eerst opgeeft, is het eerst aan de beurt. Zijn er teveel aanmeldingen dan krijgen die mensen daarvan bericht. Zij krijgen de zondag daarop voorrang.
 • - De mensen die zich hebben opgegeven krijgen een brief/mail als bevestiging, waarin de gang van zaken nogmaals uitgelegd wordt. Ook zit er een checklist bij die ingevuld meegenomen moet worden naar de dienst.

Voor de kerkdienst

 • - Om zo kort mogelijk met z'n allen in het kerkgebouw aanwezig te zijn, kunt u van 9:40-9:55 uur naar binnen. Ook bij het eventueel buiten wachten, houden we 1,5 meter afstand.
 • - De ingevulde checklist levert u in bij het ontvangstcomité bij de ingang.
 • - Iedereen ontsmet de handen voor het binnengaan van de kerkzaal.
 • - U krijgt een zitplaats toegewezen en wordt begeleid naar uw zitplaats.
 • - Alleen het looppad aan de rechterzijde (vanaf de ingang) wordt gebruikt; de andere zijde zal afgesloten zijn met lint
 • - De kerk wordt gevuld vanaf de Raadhuisstraat / zijbeuk naar de ingang Bosseweide toe.
 • - Iedereen neemt zijn jas mee naar de eigen zitplaats. Kapstokken worden niet gebruikt.

Tijdens de kerkdienst

 • - Wanneer er 60 kerkgangers zijn, mag er vanwege de ventilatie maximaal 10 minuten worden gezongen. Volgens de berekening blijven we dan met een besmettingsrisico van 1% in de veilige zone. Wij zijn hierin extra streng en beperken het zingen tot 3 of 4 zangmomenten van één langer of twee korte verzen.
 • - Doordat de verwarming van de kerk gebruik maakt van lucht die niet ververst wordt, zal de kerk voor de dienst worden opgewarmd. Tijdens de dienst zelf zal de kachel uit staan.
 • - Voorlopig wordt er geen Avondmaal gevierd. Het bedienen van de Doop is wel mogelijk.
 • - De kindernevendienst en de crèche gaan ook weer van start

Het verlaten van de kerk

 • - Na de dienst verlaten we in tegengestelde volgorde als bij binnenkomst het gebouw. Dus eerst Bosseweide, dan zijbeuk en vervolgens beuk Raadhuisstraat. Daarbij wordt slechts van 1 zijde gebruik gemaakt, zoals ook bij binnenkomst. U wacht op uw plaats tot uw rij aan de beurt is om te gaan lopen. Ook nu 1,5 meter afstand houden.
 • - Bij de uitgang staat 1 schaal voor de collecte. De collecte zal in drieën worden gedeeld.
 • - Bij het verlaten van de kerk houden we het looppad voor de ingang van de kerk tot aan de weg vrij voor een vlotte uitstroom, zodat de vereiste 1,5 meter afstand gehandhaafd blijft.

Na de dienst

 • - Omdat er één dienst in de week gehouden wordt, is het niet nodig om alle zitplaatsen te ontsmetten. Het virus kan niet langer dan 3 dagen overleven buiten een persoon. Natuurlijk wordt de kerk wel op de normale manier schoongehouden.
 • - Als er een (rouw)dienst plaatsvindt op maandag of dinsdag worden de stoelen wel extra schoongemaakt en wordt na de dienst een ventilator in de kerk gezet om de lucht te verversen.

Tenslotte

 • - De uitzendingen via internet verschuiven vanaf 30 augustus weer naar zondag 10.00 uur. Daarna worden ze, zoals gebruikelijk, weer op de website gezet.
 • - Wanneer de overheid extra maatregelen neemt, volgen wij deze op. Dat kan betekenen dat we weer kerkdiensten moeten gaan opnemen zonder kerkgangers.

We hopen op gezegende kerkdiensten in de komende tijd.

Hartelijke groet namens de werkgroep van de kerkenraad,

Arjan en Jolanda Bal, Monique de Broekert en ds. Westerneng

Publicatie 22-8-2020

ADVERTENTIE

Verpachting bij inschrijving

Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te ‘s –Gravenpolder/ Baarland biedt per 1 december 2020 bij inschrijving voor 5 jaar in pacht aan (op basis van artikel 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek):

Eén perceel bouwland, kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie G  nummer 578 en 579 groot totaal 7.25.70 ha  Dit perceel is gelegen aan de Noordzijde van de Vierwegen tot aan de Provincialeweg  van de afslag ’s-Gravenpolder.    

Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen, Postbus 675, 3800 AR te Amersfoort, telefoon 033-4671010 of via e-mail i.stoffer@kkgkka.nl.

De inschrijfformulieren moeten uiterlijk donderdag 1 oktober 2020 binnen zijn bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen.

Opening van de enveloppen vindt plaats op maandag 5 oktober 2020 op het kantoor te Amersfoort. Alle inschrijvers krijgen schriftelijk bericht.

Kerkleden hebben bij gelijke inschrijving, voorrang bij de gunning. 

___________________________________________________________

Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmeesterskantoor ten dienste van de PKN

 

Publicatie 3-7-2020
nieuws20200703
.

Publicatie 22-5-2020
Update informatie coronacrisis 20200522