Kerkrentmeesters

Om als gemeente goed te kunnen functioneren, moeten ook praktische zaken geregeld worden en in orde zijn. Dat is waar de kerkrentmeesters in actie komen. We zorgen bijvoorbeeld voor zaken als het onderhoud van de gebouwen, dat er een koster aanwezig is, die zorgt dat de kerkdeuren ieder zondag weer openstaan of dat we via kerk-tv op elk gewenst moment een dienst kunnen meebeleven.
Het werk van de kerkrentmeesters gaat vaak over heel aardse zaken als geld en goed, maar dan wel met als doel de gemeente vormen en toerusten tot opbouw van Gods koninkrijk. Geld en inhoud zijn dus nauw met elkaar verbonden.

Ledenadministratie
Het is van groot belang om van alle gemeenteleden over actuele contactgegevens te beschikken. Als kerkrentmeesters en kerkenraad vinden we het namelijk belangrijk om contact te kunnen onderhouden met onze gemeenteleden. We willen eraan bijdragen, dat iedereen zich gewenst, betrokken en welkom voelt in de gemeente. We willen met elkaar meeleven in mooie en verdrietige tijden. U informeren over ontwikkelingen of activiteiten in de gemeente. Om dat te kunnen doen, is het uiteraard van belang dat de contactgegevens correct en volledig zijn.
Zijn er wijzigingen? Geef het door via ledenadministratie@pkn-gravenpolder.nl

Gebouwen
De Maartenskerk en de Ontmoeting in ’s-Gravenpolder zijn eigendom van onze gemeente. Vooral een prachtig monumentaal gebouw als de Maartenskerk vraagt de nodige aandacht aan onderhoud. Dat onderhoud gebeurt op basis van een meerjarenonderhoudsplan. Om extra inkomsten te genereren zijn beide gebouwen (onder bepaalde voorwaarden) ook te huur.
Meer info: gebouw@pkn-gravenpolder.nl

Financiën
Om het beleid van de kerkenraad te ondersteunen wordt een (meerjaren)begroting gemaakt. Zo wordt met behulp van cijfers in beeld gebracht wat we in de toekomst verwachten aan inkomsten en uitgaven. Op die manier worden mogelijkheden en onmogelijkheden duidelijk. Ook het bijhouden van de financiële administratie en het opmaken van de jaarrekening behoort tot de taken van de kerkrentmeesters.
Het is van groot belang om ervoor te zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn. De kerkrentmeesters zorgen voor de geldwerving en zetten de ontvangen gelden zorgvuldig in. Maar uiteindelijk zijn we ook ieder persoonlijk verantwoordelijk voor hoe we financieel bijdragen aan de opbouw van onze gemeente.