Preekrooster Baarland

zondag 27 augustus 10:00 uur

Voorganger Mevr. Bakker
Collecte Kerk, diaconie en Kosten erediensten
Organist Anko Vleugel

zondag 3 september 10:00 uur
Viering Heilig Avondmaal

Voorganger Ds. ten Kate
Collecte Kerk, diaconie en St. Netherlands Sri Lanka
Organist Gerard Boot