Preekrooster Baarland

zondag 6 oktober 10:00 uur
Gezamenlijk

Voorganger **
Collecte Kerk, Diaconie en Kerk en Israel
Organist

zondag 13 oktober 10:00 uur

Voorganger Ds. T. van Bennekom
Collecte Kerk, Diaconie en KIA (Werelddiaconaat)
Organist Dhr. A. Vleugel

zondag 20 oktober 10:00 uur

Voorganger Dhr. R. L. Altes
Collecte Kerk, Diaconie en Evangelisch Werkverband
Organist Dhr. P. Heijboer

zondag 27 oktober 10:00 uur

Voorganger Dhr. S. Both
Collecte Kerk, Diaconie en St. Present De Bevelanden
Organist Dhr. G.M. Boot