Preekrooster Baarland

zondag 10 maart 10:00 uur
2e Lijdenszondag

Voorganger Ds. Melse
Collecte Kerk, Diaconie en MAF
Organist Dhr. A. Vleugel

woensdag 13 maart 19:00 uur
Biddag (Gezamenlijk)

Voorganger **
Collecte Kerk, Diaconie en Dovenpastoraat
Organist

zondag 17 maart 10:00 uur
3e Lijdenszondag

Voorganger Mw. I. Bakker
Collecte Kerk, Diaconie en KIA (Binnenl. Diaconaat)
Organist Dhr. P. Heijboer

zondag 24 maart 10:00 uur
4e Lijdenszondag

Voorganger Ds. G. Berrevoets
Collecte Kerk, Diaconie en KIA (Kinderen in de knel)
Organist Dhr. G.M. Boot

zondag 31 maart 10:00 uur
5e Lijdenszondag

Voorganger Ds. A. ten Kate
Collecte Kerk, Diaconie en St. Effata
Organist Dhr. A. Poortvliet