Preekrooster Baarland

zondag 2 februari 10:00 uur
Gezamenlijk

Voorganger ***
Collecte Kerk, Diaconie en Kerk in actie Werelddiaconaat
Organist

zondag 9 februari 10:00 uur

Voorganger Ds. F. van Vliet
Collecte Kerk, Diaconie en Catechese en toerusting plaatselijk
Organist Dhr. G.M. Boot

zondag 16 februari 10:00 uur

Voorganger Ds. D. Westerneng
Collecte Kerk, Diaconie en Toerustingswerk CGB/CV
Organist Dhr. G.M. Boot

zondag 23 februari 10:00 uur

Voorganger Ds. A.A.S. ten Kate
Collecte Kerk, Diaconie en Leger des Heils
Organist Dhr. A. Vleugel