Preekrooster Baarland

zondag 11 september 10:00 uur
Viering Heilig Avondmaal

Voorganger Ds. Ten Kate
Collecte Kerk, diaconie en Stichting Netherlands Sri Lanka
Organist Pieter Heijboer

zondag 18 september 10:00 uur
Start zondag

Voorganger Dhr. L. Walhout
Collecte Kerk, diaconie en KPPR(voorheen PIT)
Organist Frans Frumau