Jeugdwerk 0-12 jaar

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er (alleen in ’s-Gravenpolder) iedere zondag kindernevendienst. Om ervoor te zorgen dat er een duidelijke opbouw en doorgaande lijn in de bijbelvertellingen zit, wordt gebruik gemaakt van de methode “Vertel Het Maar”. Naast de kindernevendienst worden in ‘s-Gravenpolder ook een aantal kinderdiensten gehouden. Voor de oudere jeugd is er iedere eerste zondag van de maand een jongerennevendienst. Dan wordt onder leiding van iemand van de jongerencommissie nagedacht en gediscussieerd over een onderwerp. Regelmatig worden voor alle leeftijdsgroepen activiteiten georganiseerd, zoals knutsel/spelmiddag, jongerenavond en seizoenafsluiting. Uiteraard kunnen we bovenstaande alleen verwezenlijken met de hulp van vele anderen. Hiervoor zijn we hen dan ook dankbaar.

Crèche
Voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan is er oppas aanwezig in de Ontmoeting (vanaf 9.45u.), zodat de ouders de kerkdienst kunnen bijwonen.

Kindernevendienst
Na de Schriftlezing gaan we naar de Ontmoeting. Daar wordt de groep gesplitst in onderbouw (ongeveer t/m 8 jaar) en bovenbouw. Hier krijgen zij de verkondiging, aangepast op hun eigen niveau, te horen. Vervolgens wordt daar nog even over doorgepraat. Daarna volgt vaak het gebed. Passend bij het thema van die week wordt iets geknutseld, een spel gedaan of een puzzelblad gemaakt. Na de kerkdienst worden de kinderen door hun ouders opgehaald in de Ontmoeting. In bijzondere diensten komen de kinderen na de preek weer terug in de kerk. In de periode voor Kerst en Pasen (of eventueel Pinksteren) hebben we vaak een project wat in de kerk staat. Zo leeft ook de rest van de gemeente mee met de verhalen zoals die aan de kinderen verteld worden.

Kinderdiensten
Op kerstavond is er de kinderkerstdienst waarin de kinderen van de kindernevendienst het kerstspel uitbeelden en op andere manieren meedoen in de dienst. Vlak voor de zomervakantie organiseren we een dienst waarin we als kindernevendienst afscheid nemen van de kinderen uit groep 8. En in november hebben we de schoolgezinsdienst in samenwerking met CBS De Rank. Eén van de bijkomende doelstellingen van deze diensten is om mensen van buiten onze gemeente bij de kerk te betrekken.

Seizoenafsluiting
In juni/juli wordt het seizoen op een speelse manier afgesloten. Dat doen we alleen met de eigen kinderen. De kinderen uit de groep 8 gaan dan met oudere jeugd mee. We proberen het dan zo te plannen dat de oudere jeugd het seizoen op dezelfde dag afsluit, zodat we aan het einde van de middag gezellig met z’n allen kunnen eten.

Knutsel/spelmiddag
Voor de knutsel/spelmiddagen worden ook kinderen van buiten de eigen gemeente uitgenodigd. In het voorjaar kiezen we voor een spelactiviteit, zoals bijvoorbeeld een puzzeltocht. In december maken we een mooi knutselwerkje dat dan tot Kerst in de kerk mag staan. We hebben weleens een vogeltaart gemaakt van sierappeltjes of een kerstboompje, zelf gezaagd en versierd.

Nieuws uit de kindernevendienst

• We kunnen terugkijken op een geslaagd kerstproject en een mooie kinderkerstdienst waar de kinderen, maar ook de leiding veel plezier aan hebben beleefd. De collecte uit die dienst heeft opgebracht: €145, 36. Op de kindernevendienst hebben de kinderen € 161,- bij elkaar gespaard. Twee mooie bedragen die worden overgemaakt naar het children’s home Kebene. Te zijner tijd krijgen we te horen waar het geld aan besteed wordt.
• Inmiddels hebben we weer plannen gemaakt voor het komende jaar. Allereerst begint op 23 februari het paasproject en daarvan zijn de voorbereidingen inmiddels in volle gang. Op vrijdag 20 maart organiseren we een leuke, smakelijke middag voor de kinderen. Er staat een kinderdienst gepland op zondag 5 juli. Maar er is natuurlijk ook elke week kindernevendienst voor de kinderen. De Bijbelverhalen worden verteld. Er wordt een verwerking gemaakt over het verhaal, we bidden met elkaar en soms is er een spel.
• Het paasproject heeft als titel: Ken je Mij? Kennen wij Jezus echt? Door de verhalen die in deze weken verteld worden, leren we wie Jezus is. Het project verbeeldt een huis met in het midden daarvan een kruis. Daaromheen komen symbolen die bij de verhalen passen. Maar ook het materiaal wat wordt gebruikt om dit project te maken, heeft een symbolische betekenis. Het zal allemaal uitgelegd worden tijdens de projectweken. Na de uitleg gaan de kinderen naar de kindernevendienst en na de preek komen ze weer terug in de kerk.
• Voor op de kalender:
1. 23 februari start Paasproject
2. 20 maart voorjaarsactiviteit voor de kinderen
3. 5 juli kinderdienst

Kebene presentatie 2018
video