Jeugdwerk 0-12 jaar

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er (alleen in ’s-Gravenpolder) iedere zondag kindernevendienst. Om ervoor te zorgen dat er een duidelijke opbouw en doorgaande lijn in de bijbelvertellingen zit, wordt gebruik gemaakt van de methode “Vertel Het Maar”. Naast de kindernevendienst worden in ‘s-Gravenpolder ook een aantal kinderdiensten gehouden. Voor de oudere jeugd is er iedere eerste zondag van de maand een jongerennevendienst. Dan wordt onder leiding van iemand van de jongerencommissie nagedacht en gediscussieerd over een onderwerp. Regelmatig worden voor alle leeftijdsgroepen activiteiten georganiseerd, zoals knutsel/spelmiddag, jongerenavond en seizoenafsluiting. Uiteraard kunnen we bovenstaande alleen verwezenlijken met de hulp van vele anderen. Hiervoor zijn we hen dan ook dankbaar.

Crèche
Voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan is er oppas aanwezig in de Ontmoeting (vanaf 9.45u.), zodat de ouders de kerkdienst kunnen bijwonen.

Kindernevendienst
Na de Schriftlezing gaan we naar de Ontmoeting. Daar wordt de groep gesplitst in onderbouw (ongeveer t/m 8 jaar) en bovenbouw. Hier krijgen zij de verkondiging, aangepast op hun eigen niveau, te horen. Vervolgens wordt daar nog even over doorgepraat. Daarna volgt vaak het gebed. Passend bij het thema van die week wordt iets geknutseld, een spel gedaan of een puzzelblad gemaakt. Na de kerkdienst worden de kinderen door hun ouders opgehaald in de Ontmoeting. In bijzondere diensten komen de kinderen na de preek weer terug in de kerk. In de periode voor Kerst en Pasen (of eventueel Pinksteren) hebben we vaak een project wat in de kerk staat. Zo leeft ook de rest van de gemeente mee met de verhalen zoals die aan de kinderen verteld worden.

Kinderdiensten
Op kerstavond is er de kinderkerstdienst waarin de kinderen van de kindernevendienst het kerstspel uitbeelden en op andere manieren meedoen in de dienst. Vlak voor de zomervakantie organiseren we een dienst waarin we als kindernevendienst afscheid nemen van de kinderen uit groep 8. En in november hebben we de schoolgezinsdienst in samenwerking met CBS De Rank. Eén van de bijkomende doelstellingen van deze diensten is om mensen van buiten onze gemeente bij de kerk te betrekken.

Seizoenafsluiting
In juni/juli wordt het seizoen op een speelse manier afgesloten. Dat doen we alleen met de eigen kinderen. De kinderen uit de groep 8 gaan dan met oudere jeugd mee. We proberen het dan zo te plannen dat de oudere jeugd het seizoen op dezelfde dag afsluit, zodat we aan het einde van de middag gezellig met z’n allen kunnen eten.

Knutsel/spelmiddag
Voor de knutsel/spelmiddagen worden ook kinderen van buiten de eigen gemeente uitgenodigd. In het voorjaar kiezen we voor een spelactiviteit, zoals bijvoorbeeld een puzzeltocht. In december maken we een mooi knutselwerkje dat dan tot Kerst in de kerk mag staan. We hebben weleens een vogeltaart gemaakt van sierappeltjes of een kerstboompje, zelf gezaagd en versierd.

Nieuws uit de kindernevendienst

• Op 8 september op de startzondag was Linda de Vlieger van stichting Kebene te gast. Aan de hand van foto’s vertelde ze over de stand van zaken in het Childrens home. Ook liet zij filmpjes zien waar we met z’n allen met veel plezier naar keken. Er werden vragen gesteld en beantwoord. Het was interessant en we zijn blij dat Linda deze dag bij ons te gast was. Voor belangstellenden liggen in het kerkportaal nog foldertjes van stichting Kebene.
• Binnenkort wordt door de kinderen van de kindernevendienst een cadeautje gemaakt voor het Childrens home. Er zullen vier adventskaarsen worden versierd, zodat ze daar tijdens Advent kunnen branden.
• In oktober werken we, inmiddels een traditie, ook weer mee aan het schoenendoosproject.
• Als leiding zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen voor kerst. We hebben al plannen gemaakt voor de kinderkerstdienst en het kerstproject wordt geknutseld, altijd weer een heel werk. De knutselmiddag staat ook al gepland, dus die kan alvast in de agenda worden opgenomen. De kinderen krijgen te zijner tijd een uitnodiging voor vrijdagmiddag 22 november.
• Voor op de kalender:
In de maand oktober: schoenendoos project.
Vrijdag 22 november knutselmiddag
Zondag 1 december, eerste Advent, start kerstproject.
Dinsdag 24 december kinderkerstdienst.

Kebene presentatie 2018