Jeugdwerk 0-12 jaar

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er (alleen in ’s-Gravenpolder) iedere zondag kindernevendienst. Om ervoor te zorgen dat er een duidelijke opbouw en doorgaande lijn in de bijbelvertellingen zit, wordt gebruik gemaakt van de methode “Vertel Het Maar”. Naast de kindernevendienst worden in ‘s-Gravenpolder ook een aantal kinderdiensten gehouden. Voor de oudere jeugd is er iedere eerste zondag van de maand een jongerennevendienst. Dan wordt onder leiding van iemand van de jongerencommissie nagedacht en gediscussieerd over een onderwerp. Regelmatig worden voor alle leeftijdsgroepen activiteiten georganiseerd, zoals knutsel/spelmiddag, jongerenavond en seizoenafsluiting. Uiteraard kunnen we bovenstaande alleen verwezenlijken met de hulp van vele anderen. Hiervoor zijn we hen dan ook dankbaar.

Crèche
Voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan is er oppas aanwezig in de Ontmoeting (vanaf 9.45u.), zodat de ouders de kerkdienst kunnen bijwonen.

Kindernevendienst
Na de Schriftlezing gaan we naar de Ontmoeting. Daar wordt de groep gesplitst in onderbouw (ongeveer t/m 8 jaar) en bovenbouw. Hier krijgen zij de verkondiging, aangepast op hun eigen niveau, te horen. Vervolgens wordt daar nog even over doorgepraat. Daarna volgt vaak het gebed. Passend bij het thema van die week wordt iets geknutseld, een spel gedaan of een puzzelblad gemaakt. Na de kerkdienst worden de kinderen door hun ouders opgehaald in de Ontmoeting. In bijzondere diensten komen de kinderen na de preek weer terug in de kerk. In de periode voor Kerst en Pasen (of eventueel Pinksteren) hebben we vaak een project wat in de kerk staat. Zo leeft ook de rest van de gemeente mee met de verhalen zoals die aan de kinderen verteld worden.

Kinderdiensten
Op kerstavond is er de kinderkerstdienst waarin de kinderen van de kindernevendienst het kerstspel uitbeelden en op andere manieren meedoen in de dienst. Vlak voor de zomervakantie organiseren we een dienst waarin we als kindernevendienst afscheid nemen van de kinderen uit groep 8. En in november hebben we de schoolgezinsdienst in samenwerking met CBS De Rank. Eén van de bijkomende doelstellingen van deze diensten is om mensen van buiten onze gemeente bij de kerk te betrekken.

Seizoenafsluiting
In juni/juli wordt het seizoen op een speelse manier afgesloten. Dat doen we alleen met de eigen kinderen. De kinderen uit de groep 8 gaan dan met oudere jeugd mee. We proberen het dan zo te plannen dat de oudere jeugd het seizoen op dezelfde dag afsluit, zodat we aan het einde van de middag gezellig met z’n allen kunnen eten.

Knutsel/spelmiddag
Voor de knutsel/spelmiddagen worden ook kinderen van buiten de eigen gemeente uitgenodigd. In het voorjaar kiezen we voor een spelactiviteit, zoals bijvoorbeeld een puzzeltocht. In december maken we een mooi knutselwerkje dat dan tot Kerst in de kerk mag staan. We hebben weleens een vogeltaart gemaakt van sierappeltjes of een kerstboompje, zelf gezaagd en versierd.

Nieuws uit de kindernevendienst

• Wat was het een fijne dag, 9 juli, toen we het uitje van de kindernevendienst hadden. We zijn eerst naar de speeltuin in Nieuwdorp geweest. Daar hebben we op de skelters gereden en lekker gespeeld, daarna zijn we naar het Veerse meer gereden. Daar hebben we krabben gevangen en op het veldje gespeeld. Arjan was er met de boot, dus de kinderen die wilden mochten meevaren. Ook hebben we daar frietjes gegeten. Het was echt heel gezellig!
• Op 10 juli hadden we een hele mooie kinderdienst. Aaron en Bente namen afscheid, omdat ze na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs gaan. Ook hebben we in deze dienst afscheid genomen van juf Monique en van juf Corine. We hebben samen op djembés gespeeld en een grote puzzel gemaakt van het geloof, hoop en liefde teken. Na de dienst kregen alle kinderen een sleutelhanger van een anker.
• Nu is de vakantie weer bijna voorbij. Na de vakantie is er weer gewoon kindernevendienst. De oppas hebben we vanaf september iets anders geregeld. De ene week is het gewoon heel de dienst oppas, de andere week kunnen de kleintjes eerst mee in de dienst en gaan ze met de leiding van de kindernevendienst mee de kerk uit. Tijdens het verhaal mogen ze er ook bij aan de tafel zitten en als de kinderen de verwerking gaan doen mogen de kleintjes lekker zelf spelen. Zo kunnen we met een klein team toch iets bieden voor alle kinderen.
• Binnenkort vergaderen de juffen over het nieuwe winterseizoen.
• Nu ons team van juffen zo klein is geworden, zouden we het wel erg fijn vinden als er wat versterking bij komt. Ziet u/jij het zitten om de oppas te doen? Of leiding te worden van de kindernevendienst? Wilt u dan contact opnemen met 1 van de juffen? Het is echt niet moeilijk. We werken met Vertel Het Maar. Daarin staan voor iedere week 3 verschillende verhalen, op 3 verschillende niveaus. Daaruit kun je er 1 kiezen om voor te lezen. Daarna staan er allerlei verschillende verwerkingen bij waaruit je kunt kiezen. Verder bidden we met de kinderen. We vragen vooraf aan de kinderen waarvoor ze willen bidden. Ook zingen we soms nog bijbelliedjes of doen we als er nog tijd over is een spelletje. U kunt altijd een keertje meedraaien om te kijken of het iets voor u is.

Kebene presentatie 2018
video

 

Nieuwsbrief van Kebene

Kebene Children's Home / Covid-19 

Beste gemeente van ‘s-Gravenpolder-Baarland,
Overal in de wereld is er maar één onderwerp, "corona-19", het is ongezien en wat een impact op onze samenleving. Kenia telt vandaag een 80-tal besmettingen (wellicht is dit aantal veel hoger), er is een algemene Lockdown en avondklok. Overigens is het erg warm en het regenseizoen staat aan de voordeur. De Keniaanse overheid, kinderbescherming en andere autoriteiten besloten dat de weeshuizen hun toegewezen kinderen moesten herenigen met hun oorspronkelijke families, maar na heel wat onderhandelen hebben we de goedkeuring gekregen om onze kids veilig tussen de muren van Kebene te houden. We voelen veel goede wil vanuit de overheidsinstanties maar of de informatie betrouwbaar is en snel wordt meegedeeld is een andere zaak. Het is dus behoorlijk druk ten Huize Kebene. Maar iedereen stelt het goed. We leven bovendien met iedereen mee die nauw betrokken geraakt of besmet werd met het virus.... In deze ongeziene situatie wensen we alle zorgverleners veel sterkte en hebben dezelfde boodschap: Stay home, stay safe...

 

Voorzorgen en preventie
Op 16 maart hebben we als management besloten om direct verschillende maatregelen te nemen. In eerste instantie extra voorzorgen en bijzondere aandacht aan hygiëne in het algemeen (handen regelmatig wassen, mondkapjes, nitril handschoenen, ect).  Een tweede maatregel werd ingevoerd en Kebene is sinds zondag 22 maart in Lock Down gebracht. Een aantal dagen later werd er een algemene avondklok ingesteld in heel Kenia. Alleen verplaatsingen buiten Kebene kunnen gebeuren mits de belangrijkheidsfactor en de noden, dit met mondkapjes en nitril handschoenen.  Aan de ingang is iedereen verplicht de strikte regels te volgen en handen te wassen met de voorziene desinfecterende handzeep, de temperatuur wordt opgenomen door onze bewaker van G4S. Onze jongeren in de youths & adults projecten werden voor ongeziene tijd verdeeld over de bestaande projecten. We maken gebruik van onze lodges die de komende maanden niet beschikbaar zijn voor onze gasten.  De meeste personeelsleden blijven in Kebene gedurende de komende weken om in en uitgaand te minimaliseren en zo het virus buiten Kebene te houden.

 

Activiteiten...
De dagelijkse structuur heeft andere vormen gekregen, we bekijken welke de meest prioritaire noden zijn en doen er alles aan om deze zo vlot mogelijk te laten verlopen. Om de dagen zo goed mogelijk door te brengen organiseren we verschillende activiteiten zodat de kinderen zo weinig mogelijk worden geconfronteerd met wat er buiten allemaal afspeelt. Momenteel lukt ons dit heel goed, het is nu een taak om dit vol te houden.  In de ochtend doen we beroep op de schoolboeken, studie-tijd terwijl in de namiddag elke dag weer wat nieuws wordt voorzien vooral sport en spel staan centraal. Op woensdagen doen we een uitgebreide maaltijd, een workshop samen koken, gezonde voeding, fruit en net iets meer dan anders. Het is investeren in bezigheid waarbij gezondheid met het aangename wordt gecombineerd.


Together we can do it...

We spreken vaak over de Kebene Familie en dat merk je ook meteen wanneer we voor moeilijke situaties komen te staan. We rekenen op elkaar en een goede samenwerking met vertrouwen maken dat we snel en efficiënt hebben kunnen handelen. Volhouden is nu de boodschap en vooral hopen dat het aantal besmettingen in Afrika stabiel kan blijven.  Het zou anders heel dramatisch kunnen aflopen gezien het tekort aan medische hulp, ziekenhuizen, tekort aan water en de duizenden mensen die nu reeds in armoede leven.  Op straat zie je dat alles stil ligt. De hotels zijn leeg, de shops zijn gesloten en nu al zijn er opstanden merkbaar, want mensen zitten zonder eten en kunnen hun familie niet onderhouden. De paniek en de onwetendheid spelen een grote factor in een periode waar we de gezondheid op de eerste plaats moeten zetten.