Jeugdwerk 0-12 jaar

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er (alleen in ’s-Gravenpolder) iedere zondag kindernevendienst. Om ervoor te zorgen dat er een duidelijke opbouw en doorgaande lijn in de bijbelvertellingen zit, wordt gebruik gemaakt van de methode “Vertel Het Maar”. Naast de kindernevendienst worden in ‘s-Gravenpolder ook een aantal kinderdiensten gehouden. Voor de oudere jeugd is er iedere eerste zondag van de maand een jongerennevendienst. Dan wordt onder leiding van iemand van de jongerencommissie nagedacht en gediscussieerd over een onderwerp. Regelmatig worden voor alle leeftijdsgroepen activiteiten georganiseerd, zoals knutsel/spelmiddag, jongerenavond en seizoenafsluiting. Uiteraard kunnen we bovenstaande alleen verwezenlijken met de hulp van vele anderen. Hiervoor zijn we hen dan ook dankbaar.

Crèche
Voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan is er oppas aanwezig in de Ontmoeting (vanaf 9.45u.), zodat de ouders de kerkdienst kunnen bijwonen.

Kindernevendienst
Na de Schriftlezing gaan we naar de Ontmoeting. Daar wordt de groep gesplitst in onderbouw (ongeveer t/m 8 jaar) en bovenbouw. Hier krijgen zij de verkondiging, aangepast op hun eigen niveau, te horen. Vervolgens wordt daar nog even over doorgepraat. Daarna volgt vaak het gebed. Passend bij het thema van die week wordt iets geknutseld, een spel gedaan of een puzzelblad gemaakt. Na de kerkdienst worden de kinderen door hun ouders opgehaald in de Ontmoeting. In bijzondere diensten komen de kinderen na de preek weer terug in de kerk. In de periode voor Kerst en Pasen (of eventueel Pinksteren) hebben we vaak een project wat in de kerk staat. Zo leeft ook de rest van de gemeente mee met de verhalen zoals die aan de kinderen verteld worden.

Kinderdiensten
Op kerstavond is er de kinderkerstdienst waarin de kinderen van de kindernevendienst het kerstspel uitbeelden en op andere manieren meedoen in de dienst. Vlak voor de zomervakantie organiseren we een dienst waarin we als kindernevendienst afscheid nemen van de kinderen uit groep 8. En in november hebben we de schoolgezinsdienst in samenwerking met CBS De Rank. Eén van de bijkomende doelstellingen van deze diensten is om mensen van buiten onze gemeente bij de kerk te betrekken.

Seizoenafsluiting
In juni/juli wordt het seizoen op een speelse manier afgesloten. Dat doen we alleen met de eigen kinderen. De kinderen uit de groep 8 gaan dan met oudere jeugd mee. We proberen het dan zo te plannen dat de oudere jeugd het seizoen op dezelfde dag afsluit, zodat we aan het einde van de middag gezellig met z’n allen kunnen eten.

Knutsel/spelmiddag
Voor de knutsel/spelmiddagen worden ook kinderen van buiten de eigen gemeente uitgenodigd. In het voorjaar kiezen we voor een spelactiviteit, zoals bijvoorbeeld een puzzeltocht. In december maken we een mooi knutselwerkje dat dan tot Kerst in de kerk mag staan. We hebben weleens een vogeltaart gemaakt van sierappeltjes of een kerstboompje, zelf gezaagd en versierd.

Nieuws uit de kindernevendienst

• Zaterdag 29 juni is de afsluiting van het seizoen. Met de kinderen van groep 1 t/m 6 gaan we naar Hof Poppendamme waar de kinderen lekker kunnen spelen. Bij mooi weer buiten, maar als het onverhoopt regent, kunnen de kinderen er ook binnen spelen. De oudste kinderen en de jongeren sluiten het seizoen af op het Veerse Meer waar ze die middag gaan kanoën. Na deze activiteiten zijn de kinderen en jongeren welkom op de gemeentedag die gehouden wordt bij camping de Zwaakse Weel. Daar gaan we met elkaar barbecueën.
• Zondag 30 juni is er een kinderdienst. Het thema van de dienst is: God wijst de weg. De preek en de liederen zullen over dit thema gaan. In deze dienst zullen drie kinderen in de belangstelling staan. Namelijk: Fleur van ’t Leven, Myrthe van Oosten en Bernice Pekaar. Zij werken ook mee aan de dienst.
• De zomerperiode komt er weer aan. In de vakantie gaat de kindernevendienst gewoon door. Van 7 juli tot en met 18 augustus wordt de kindernevendienst in de consistorie van de kerk gegeven, behalve als er veel kinderen zijn, dan wijken we uit naar de Ontmoeting. Deze zondagen komen de kinderen na de preek terug in de kerk.
• We wensen iedereen een fijne zomervakantie.
• Voor op de kalender:
*Zaterdagmiddag 29 juni afsluiting van het seizoen.
*Zondag 30 juni kinderdienst.

Kebene presentatie 2018