Leesrooster

Juli 2019

ma 1 Psalm 76 De HEER strijdt voor zijn volk
di 2 Handelingen 4:32-37 Samenleving
wo 3 Handelingen 5:1-11 Bedrog
do 4 Handelingen 5:12-26 Niet te stuiten
vr 5 Handelingen 5:27-42 Risico
za 6 Psalm 42 Dorst
zo 7 Lucas 10:1-16 Herauten
ma 8 Lucas 10:17-24 Het belangrijkste effect
di 9 Lucas 10:25-37 Vragen naar de bekende weg?
wo 10 Lucas 10:38-42 De eerste zorg
do 11 Psalm 25 Geestelijke TomTom
vr 12 Kolossenzen 1:1-14 Kolossaal!
za 13 Kolossenzen 1:15-23 Dank aan de Schepper
zo 14 Kolossenzen 1:24-2:5 Blijmoedig lijden
ma 15 Kolossenzen 2:6-15 Sterven en leven
di 16 Kolossenzen 2:16-3:4 Eet en drink, want morgen leven we
wo 17 Kolossenzen 3:5-17 Oud en nieuw
do 18 Kolossenzen 3:18-4:6 Huisregels
vr 19 Kolossenzen 4:7-18 Hartelijke groeten
za 20 Psalm 79 Smeekgebed
zo 21 1 Samuel 1:1-20 Gebedsverhoring
ma 22 1 Samuel 1:21-2:11 Magnificat van Hanna
di 23 1 Samuel 2:12-26 Misbruikschandaal
wo 24 1 Samuel 2:27-36 Onheilsprofetie
do 25 1 Samuel 3:1-14 Roeping
vr 26 1 Samuel 3:15-4:1a Groei
za 27 Psalm 108 Rust en vertrouwen
zo 28 Lucas 11:1-13 Gebedsonderwijs
ma 29 Lucas 11:14-28 Met stomheid geslagen?
di 30 Lucas 11:29-36 Meer dan Jona
wo 31 Lucas 11:37-44 Wat verdient de schoonheidsprijs?

Augustus 2019

do 1 Lucas 11:45-54 Wie beledigt wie?
vr 2 Lucas 12:1-12 Wat de Geest je ingeeft
za 3 1 Samuel 4:1b-11 De HEER laat zich (niet) meenemen
zo 4 1 Samuel 4:12-22 De eer is weg
ma 5 1 Samuel 5:1-12 Wie is de sterkste?
di 6 1 Samuel 6:1-12 Comeback
wo 7 1 Samuel 6:13-7:1 Bewaarplaats
do 8 1 Samuel 7:2-17 Eben-Haëzer
vr 9 Lucas 12:13-21 Waar is jouw schat?
za 10 Lucas 12:22-34 Zorgen en zorg
zo 11 1 Samuel 8:1-9 Wie is koning?
ma 12 1 Samuel 8:10-22 Waarschuwing
di 13 1 Samuel 9:1-14 Op zoek
wo 14 1 Samuel 9:15-10:1 Gezalfd
do 15 1 Samuel 10:2-16 Nog geheim
vr 16 1 Samuel 10:17-27 Sauls grootheid
za 17 Lucas 12:35-48 Onverwachts, maar niet onverwacht
zo 18 Lucas 12:49-59 Vrede op aarde?
ma 19 1 Samuel 11:1-13 Koningsnummer
di 20 1 Sam. 11:14-12:17 Troonrede
wo 21 1 Samuel 12:18-25 Bemoediging
do 22 Lucas 13:1-9 Eerst de balk in je eigen oog ...
vr 23 Lucas 13:10-17 Goeddoen op sabbat
za 24 Lucas 13:18-21 Klein begin
zo 25 Lucas 13:22-30 Wie gered worden
ma 26 Lucas 13:31-35 Drie dagen
di 27 1 Samuel 13:1-15a De wacht aangezegd
wo 28 1 Samuel 13:15b-22 Wapenembargo
do 29 1 Sam. 13:23-14:15 Heldendaad
vr 30 1 Samuel 14:16-23 Verwarring
za 31 1 Samuel 14:24-35 De strijd gestaakt