Kerkbalans

In de week van 16 januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. In die week ontvangen al onze gemeenteleden een brief met een uitnodiging voor een financiële bijdrage.

De band die we als gemeenteleden met elkaar hebben is een bijzondere band. God is namelijk degene die ons verbindt. Hij laat ons in de Bijbel zien hoe we daar vorm aan kunnen geven. Samen zijn we onderdeel van zijn gemeente. We delen in geloof, hoop en liefde. Via Actie Kerkbalans vragen we u om ook financieel te investeren in die band. Zo blijven we een levende gemeente. Een gemeente die voor elkaar zorgt en naar elkaar omziet. Een plaats waar we tot rust komen en ons geloof voeden en delen. Dat is niet alleen vandaag belangrijk, maar ook morgen. Daarom is de slogan van Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Net als voor een huishouden is ook voor de kerk een gezonde financiële situatie belangrijk. Elk jaar vragen we daarom aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Actie Kerkbalans vormen onze financiële basis.

In 2022 konden vele bezoeken worden gebracht. Daarnaast konden activiteiten als de koffie-inloop en de cantorij weer opgestart worden. Regelmatig verrassen we de ouderen in onze gemeente met een kleine, door de kinderen gemaakte attentie. Aan de vele positieve reacties daarop, merken we hoezeer dat gewaardeerd wordt. Ook in 2023 willen we er zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook.

Helpt u ook mee?

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL04 RABO 0373 7344 84.

Alvast hartelijk bedankt!!

U kunt ook digitaal toezeggen en/of bijdragen via onze webshop
Toezeggingen, zowel digitaal als op papier, graag uiterlijk 26 januari inleveren.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met Monique de Broekert
webshop@pkn-gravenpolder.nl of app naar 06 3397 0841