Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2020 ‘Geef voor je kerk’

In januari start Actie Kerkbalans.

Actie Kerkbalans is een moment om stil te staan bij de betekenis van de kerk voor u. Én wat u betekent voor de kerk. In de week van 20 januari ontvangt u een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage.
Zoals u in het vorige kerkblad al kon lezen, kunt u vanaf 2020 uw toezegging ook digitaal doen. Wanneer u zich niet aanmeld voor digitaal toezeggen, wordt de antwoordenvelop in de week van 27 januari zoals gebruikelijk bij u opgehaald.
De webshop is inmiddels in de lucht. U kunt deze bereiken via onze website of via de Kerkgeld app.
Met deze digitale stap hopen we de vrijwilligers wat te kunnen ontlasten. Meldt u dus aan om digitaal toe te gaan zeggen!!
Stuur een email naar webshop@pkn-gravenpolder.nl of maak alvast een account aan in de webshop.
Het is voor ons van belang om vooraf te weten of u digitaal wilt toezeggen. Anders komt de vrijwilliger tevergeefs de antwoordenvelop voor Actie Kerkbalans bij u ophalen.

Aanmelden graag uiterlijk 31 december a.s.

Heeft u vragen? Stel ze gerust!!

Hartelijke groet namens het college van kerkrentmeesters,
Monique de Broekert
webshop@pkn-gravenpolder.nl