Beleidsplan 2013-2017Kerkdiensten
Iedere zondag is er een kerkdienst. Wij nodigen u van harte uit om een van onze kerkdiensten bij te wonen.

Zondagmorgen: 10.00 uur.

In de Maartenskerk te
's-Gravenpolder.
Adres:
Bosseweide 1,
4431 AD 's-Gravenpolder.
telefoon 0113 - 311487

Zondagmorgen: 10.00 uur.

In de Maartenskerk te
Baarland.
Adres:
Slotstraat 3,
4435 AM Baarland.

Agenda AgendaJeugd Nieuws Actueel


Nieuws van d Kindernevendienst.Crea verkoopdag 22 oktober 2016.

Foto's van de VERKOOPMORGEN-CREA-GROEP.


NIEUWSBRIEF

HAZENOOT, uit

ARUBA. • >Maartenskerk 's-Gravenpolder

  1)Maartenskerk te 's-Gravenpolder.

 • >Maartenskerk 's-Gravenpolder

  2)Maartenskerk te 's-Gravenpolder,

 • >Maartenskerk 's-Gravenpolder

  3)Maartenskerk te 's-Gravenpolder.

 • >Maartenskerk 's-Gravenpolder

  4)Maartenskerk te 's-Gravenpolder.

 • >Maartenskerk 's-Gravenpolder

  5)Iedere Zondag Kerkdienst om 10.00uur.

 • >Maartenskerk 's-Gravenpolder

  6)Verkoopmorgen Crea-groep.

 • >Maartenskerk 's-Gravenpolder

  7)Verkoopmorgen Crea-groep.

 • >Maartenskerk 's-Gravenpolder

  8)De Cantorij.

Welkom

Op de website van de Protestantse gemeente 's-Gravenpolder/Baarland.

Catechisaties, gespreksgroepen en thema-avonden helpen om ons geloof te verdiepen. We lezen samen de Bijbel met het oog op de vragen van onze tijd.
We spreken over de vreugde en de moeite van het geloven in deze wereld. We bemoedigen elkaar en hebben oog voor het leven van onze medegelovige.
Geen lid van onze gemeente? Misschien bent u onbekend met geloof en kerk, maar bent u geïnteresseerd. Misschien bent op zoek naar God.
U bent van harte welkom.‘s Zondags staan de deuren van de kerk ook voor u open.Heeft u zorgen of vragen, dan mag u altijd contact opnemen.
En wilt meer weten van het geloof, doe eens mee in onze toerusting.
We willen kerk-zijn met liefde voor alle mensen.

Ds.D.Westerneng.Ds. D.WesternengDagelijksWoord.nl

 

Koffie-inloop
i n
de Ontmoeting

Wij,vrijwilligers van de Protestantse Kerk, nodigen u uit

Iedere 3e woensdag van de maand is tussen 9.30 – 11.30 uur de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffieLopje Koffie of thee op een informele wijze samen te zijn.
Zonder er de nadruk op te leggen, beogen deze ochtenden een verlevendiging van het contact tussen iedereen van álle leeftijden.
Is men geen lid van onze gemeente, dan is men ook zéér van harte welkom! Dus kom ook even binnen; voor jezelf, als ma of oma hier is, of als je even iemand wil begroeten. Stap binnen; een minuutje of zolang je wilt. Gezellig samenzijn, meeleven in vreugde en zorg beleven.

Woensdag: 18 januari 2017

Kan u niet zelfstandig naar De Ontmoeting komen en wilt u thuis worden opgehaald en worden thuisgebracht?

Neem dan contact op met Peter Scherbeijn: tel. 0113 311564


Donatie online kerkdienst

Voor het live uitzenden van kerkdiensten, alsook voor het naderhand kunnen beluisteren hiervan, maken we maandelijks aanzienlijke kosten. Mocht u regelmatig gebruikmaken van onze digitale diensten, dan zouden wij het erg waarderen als u ons een tegemoetkoming in deze kosten doneert. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening nummer: NL42 FVLB 0635 8152 49 t.n.v. Protestantse gemeente 's-Gravenpolder/Baarland, onder vermelding van “Gift online kerkdienst”

Hartelijk dank voor uw bijdrage(n).

College van Kerkrentmeesters van de Protestantsegemeente 's-Gravenpolder/Baarland.


Google zoekmachine.
Op internet
Deze site